Slova podřazená

K nadřazeným slovům přidávej slova podřazená.