Slova protikladná

K zadaným slovům napiš slova protikladná.
 1          2    
3        4       
     5     6     
   7          
 8