Slova protikladná

K zadaným slovům napiš slova protikladná.
   1      2       
3       4         
            
  5            
            
       6       
    7