Slova souznačná

Přiřaď k sobě slova stejného nebo podobného významu.